Polityka prywatności serwisu  www.sklep.prometio.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony przez Administratora w Sklepie internetowym danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich poprzez Serwis z usług dostępnych na stronie www.sklep.prometio.pl.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest firma Prometio Tomasz Cichowski z siedzibą w Wola Branicka 11, 95-001 Wola Branicka, NIP 7291564709, REGON 367447047, adres poczty elektronicznej: biuro@prometio.pl, numer telefonu kontaktowego +48501136991, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego Prometio i Sprzedawcą.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego zgodnych z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Może to dotyczyć współpracy z podmiotami oferującymi usługi niezbędne do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży a dotyczącymi usług pocztowych, kurierów, podmiotów realizujących i obsługujących płatności, podmiotów realizujących usługi księgowe, prawne, dostawców oprogramowania umożliwiającego Administratorowi sklepu sklep.prometio.pl prowadzenie działalności gospodarczej jak również związanych z serwisami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, które obejmują informacje o działaniach na stronie sklepu internetowego, o urządzeniu, o odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach i sposobie korzystania z usług. Przekazanie danych następuje wyłącznie wtedy, gdy jest niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
    a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
    b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Osoba ta ma również prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,
Osoba ta ma również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych ze względu na jej interes lub realizowane zadania publiczne lub prawnie uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych osobowych, może odbywać się wtedy po wykazaniu przez Administratora istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w przypadku podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponadto osoba fizyczna, która umieściła swoje dane osobowe ma prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego i może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
10. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu internetowego sklep.prometio.pl na podstawie Artykułu 6 Rozporządzenia RODO oraz w związku z art. 96 par.1 Ordynacji podatkowej z dnia 17.01.2017 (DZ.U. z 2017r. poz.201) w celu wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, w celu marketingu bezpośredniego, w celu marketingowym, w celu wyrażenia przez klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży lub umowy o świadczeniu usługi elektronicznej, w celu prowadzenia księgowości i ksiąg podatkowych, w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń jakie może ponosić administrator sklepu internetowego sklep.prometio.pl lub w celu ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń, jakie mogą być ponoszone wobec administratora sklepu internetowego sklep.prometio.pl, w celu korzystania ze strony sklepu internetowego sklep.prometio.pl i zapewniania mu prawidłowego działania, oraz w celu prowadzenia statystyk i analiz ruchu na stronie sklepu internetowego sklep.prometio.pl.
11. Dane przechowywane są w zależności od celu przetwarzania danych przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub do momentu wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie w tym celu przez osobę, której dane dotyczą. Dane przechowywane przez administratora nie mogą być przechowywane dłużej niż przez okres przedawnienia określony w przepisach prawa, w przypadku kodeksu cywilnego podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z umową sprzedaży upływa po dwóch latach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej upływa po trzech latach, do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, lub przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec administratora sklepu internetowego sklep.prometio.pl, których termin upływa po okresie sześciu lat.  
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu i strony sklepu internetowego sklep.prometio.pl, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój oferowanego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W sklepie internetowym sklep.prometio.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od sklepu internetowego sklep.prometio.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sklep.prometio.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
14. Sklep internetowy może korzystać z plików cookies, czyli z plików tekstowych wysyłanych przez serwer i zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej sklep internetowych w celu jej identyfikacji jako osoby zalogowanej w sklepie  internetowym sklep.prometio.pl, zapamiętywania zawartości koszyka, wypełnionych formularzy, ankiet, prowadzenia anonimowych statystyk lub remarketingu np. sieci reklamowej firmy Google. Ustawienia przeglądarek internetowych są indywidualne dla każdej przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Safari, Opera.
15. Administrator sklepu internetowego sklep.prometio.pl może korzystać z usług Facebook, Google Analitics.     
16. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane kontaktowe to: adres poczty elektronicznej -  biuro@prometio.pl, numer telefonu kontaktowego +48501136991 lub na adres pocztowy  Wola Branicka 11, 95-001 Wola Branicka lub 90-103 Łódź, ul.Piotrkowska 92 lok 12U.